Програмно-технічний комплекс "ВІЧЕ"
призначений для:

скорочення та запобігання процедурних витрат часу при підготовці і проведенні зборів (сесій), а також при оформленні їх підсумків (протоколи, рішення і т.п.);

автоматизації контролю за дотриманням регламентних норм і підвищення ефективності організації ходу зборів;

об'єктивна реєстрація всіх процедурних подій і оформлення підсумкових матеріалів зборів;

формування комп'ютерної бази даних процедурних подій для створення архіву зборів і регламентованого права доступу до матеріалів зборів;

забезпечення автоматичного запису виступів учасників зборів з можливістю архівації цих виступів на оптичних носіях.